مرور رده

ثروت و کارآفرینی

تعریف ثروت از دیدگاه رابرت کیوساکی نویسنده کتاب پدر پولدار پدر فقیر

ثروت چیست؟ بستگی دارد این سوال را از چه کسی بپرسید. برخی می گویند حجم مشخصی از پول است، برخی دیگر به اصرار می گویند به اندازه ای که قادر باشیم نیازهای زندگی را با آن مرتفع کنیم، و برخی دیگر قسم می خورند که ثروت واقعی ابداً با پول بدست نمی…
ادامه مطلب ...