❌لطفا ً والدین از کودک تعریف غیر واقعی نکنند .

تو یه پزشک حرفه اي می شی

❌لطفا ً والدین از کودک تعریف غیر واقعی نکنند .

“تو بهترین پسر دنیایی”،
“تو خوشگلترین دختر جهانی”،
“تو حتما یه پیانیست معروف می شی”،
“تو یه پزشک حرفه ای می شی”.

کودک با این جملات همیشه از خود چنین انتظاراتی خواهد داشت.
بعد بزرگ می شود و می بیند از او زیباتر و باهوش تر و بهتر هم هست، در نتیجه عزت نفس او پایین می آید؛ چون همیشه از خودش انتظار بهترین را دارد و این موضوع مدام او را آزار می دهد.

وقتی کودک خوب غذا می خورد او را تشویق نکنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × یک =