کودک را برای غذا خوردن تشویق نکنید.

غذا خوردن کار خارق العاده ای نیست

🌟وقتی کودک غذا می خورد او را تشویق نکنید.
رعایت این نکته بسیار مهم است. وقتی کودک خوب غذا می خورد، والدین نباید او را تشویق کنند ، نباید پاداش و جایزه بدهندو یا حتی به نوعی نشان بدهند که از این قضیه خیلی خوشحال هستند ! غذا خوردن کار خارق العاده یا کاری که مستوجب تشویق و پاداش باشد نیست ! کودک باید بداند که غذا می خورد برای اینکه نیاز به غذا دارد ، نه برای خوشایند پدر و مادر یا در ازای جایزه و تشویق! اگر کودک متوجه شودکه غذا خوردن او چقدر برای والدینش مهم است، با بدغذایی کردن ،با والدینش لجبازی خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + شش =