مهمترین قانون زندگی:قانون باورها

احتمالا مهم ترین قانون ذهنی «قانون باور» است. این قانون می گوید: آنچه را که با تمام وجود باور داشته باشید، به آن می رسید. شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید، بلکه آنچه را پیشاپیش باور دارید می بینید. شما درواقع دنیایتان را از پشت عینک باورها، نگرشها، تعصبها و برداشتهایتان می بینید. شما آن چیزی که فکر می کنید هستید نیستید، شما آنچه فکر بکنید می شوید.
دکتر ویلیام جیمز، استاد دانشگاه هاروارد، در سال ۱۹۰۵ گفت: «باور، واقعیت را رقم می زند» او گفت:«بزرگ ترین انقلاب در نسل من کشف این نکته است که اشخاص با تغییر دادن برداشتهای ذهنی خود می توانند دنیای بیرونشان را متحول سازند»

فکرتان را تغییر بدهید تا دنیایتان تغییر کند

تمام پیشرفت در زندگی ناشی از تغییر دادن باورهایی درباره خود و امکاناتشان است. رشد شخصی در اثر تغییر دادن باورهای خود درباره کارهایی که می توانید بکنید و باورهایی که چه کارهایی امکان پذیر است، حاصل می شود. آیا دوست دارید درآمد خود را دوبرابر کنید؟ البته که دوست دارید! در اینجا سؤالی مطرح می شود: آیا باور دارید که این کار امکان پذیر است؟ چگونه می خواهید درآمدتان را سه برابر کنید؟ آیا فکر می کنید که این نیز امکان پذیر است؟
هراندازه شک و تردید داشته باشید این کار برایتان سخت و سخت تر خواهد شد. کافی است که چگونگی آن را یاد بگیرید. خیلی ساده باید باور کنید که چنین چیزی امکان پذیر است.
ناپلئون هیل می گفت:«آنچه را که ذهن انسان بتواند تصور و باور بکند، می تواند به آن دست یابد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − 4 =