مفهوم اعتلای شخصی

اعتلا بخشیدن به خود مستلزم تصمیمی آگاهانه و داشتن برنامه ای برای عمل است. تلاش برای کسب مهارت جدید مستلزم صرف وقت و هزینه است، اما فرصت هایی که متقابلاً ایجاد می شوند ارزش این سرمایه گذاری دارد. قبل از هر کار فهرستی از مهارت ها و کیفیت هائی که به آن نیاز دارید تهیه کنید و بعد برای دستیابی یکی یکی به آنها تلاش کنید. هر چه این کار را زودتر انجام بدهیم زودتر پاداش می گیریم. توجه داشته باشید که هرگز برای شروع کردن دیر نیست. اشخاص در دوران شصت سالگی و هفتاد سالگی در دانشگاه ثبت نام می کنند و بعد از آن مسیری جدید در زندگی خود می پیمایند.

پیشرفت کردن در زمینه هایی که احساس نابسندگی می کنیم به بهبود و افزایش حرمت نفس ما کمک می کند. تا زمانی که احساس شایسته بودن نکنیم فاقد اعتماد به نفس باقی می مانیم و اینگونه موفقیت خود را محدود می سازیم. موفقیت در هیچ زمینه ای بیش از تصویر ذهنی که از خود داریم نیست.

برای صعود از نرده بام ترقّی و دستیابی به فرصت های جدید باید پیوسته بر علم و اطلاع خود بیفزائیم و مهارت های جدید کسب کنیم. راهی برای رسیدن به موفقیت توانایی سلیس صحبت کردن است. اشخاصی که بتوانند در برابر دیگران و در ملاء عام به خوبی و راحتی حرف بزنند، اشخاصی که قلم زیبا و روان داشته باشند مورد تمجید و تحسین قرار می گیرند. قاطعیت داشتن و گرفتن تصمیمات مناسب مهارت هایی فوق العاده هستند. سرانجام اینکه آنها که خوب فکر می کنند، خوب حرف می زنند، خوب می نویسند و خوب رفتار می کنند یک سر و گردن بالاتر قرار می گیرند.

وقتی در مقام اعتلا و پیشرفت خود تلاش می کنید، این خویش جدید خود را در نظر مجسّم کنید. ببینید که همه ی کیفیات عالی مورد نیازتان را در اختیار دارید، خود را ببینید که در برابر جمعیت با گردن افراشته ایستاده اید، راحت هستید، دیگران را در موضع راحت قرار می دهید، تحسین آنها را نصیب خود می کنید و به هر جایی که می روید احترام و دوستی دیگران را برای خود می خرید. این تصویر ذهنی را در خود زنده نگهدارید. مسلماً رفتار متفاوتی را به نمایش خواهید گذاشت و دیگران هم متقابلاً رفتارشان در برابر شما تغییر خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 13 =