غلبه بر احساس خجالت

یکی از مهمترین موانع رشد شخصی احساسی است که دامن گیر بسیاری از مردم است و اجازه نمی دهد که در محیط های ناآشنا به راحتی برخورد کنند و حرفی را که می خواهند بزنند. این احساس خجالت با درجات متفاوت در همه ی ما وجود دارد.

خجالت کشیدن و خجول بودن یکی از موانع فراگیر اجتماعی است که بسیاری از اشخاص آنرا تجربه می کنند. دشواری در یافتن کلمات مناسب، ناتوانی در اجتماعی شدن، ناتوانی برخورد راحت با اشخاص در موقعیت های اجتماعی، ناتوانی در آرام گرفتن و لذت بردن از دوستان جدید، ناتوانی در گفتن حرف های مناسب در شرایط مناسب، اینها و بسیاری از چیزهای دیگر می تواند محدودیت هایی خلق کند که روی رضایت ما از زندگی اثر گذاشته از میزان اعتماد به نفس، بکاهد.

خجالتی بودن در اصل ناشی از احساس عدم امنیت و نداشتن حرمت نفس کافی است. ناشی از آن است که به خود اعتماد و اطمینان کافی نداریم، ناشی از این باور است که خود را به اندازه کافی خوب و موجّه نمی دانیم.

بد نیست به خاطر داشته باشیم که این نگرش های ساخته و پرداخته ذهن ماست. اطمینان چیزی است که از درون شما نشأت می گیرد. کسی نمی تواند آنرا به شما بدهد. تنها شما هستید که می توانید از خود شخصیتی مطمئن تر ارائه دهید و این هم در صورتی امکان پذیر است که خود را شخصی ارزشمند بدانید. خود را موجودی جالب بدانید که چیزی برای همه به ارمغان آورده است. لازم به تظاهر نیست و لازم هم نیست که در همه ی مواقع در سطح انتظار دیگران ظاهر شوید. همینقدر که بدانید شما انسانی ارزشمند هستید. همینقدر که خود را شخصی توانمند بدانید کافیست.

ارزشمند است که برای غلبه بر احساس خجالت خود کاری صورت دهید زیرا خجالتی بودن مانعی بر سر راه رشد شخصی است. اگر بتوانید بر احساس خجالت خود غلبه کنید به دنیای متفاوتی می رسید. از موقعیت ها و از روابط با دیگران لذت می برید و به انسان شادتری تبدیل می شوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + پنج =