شما دنیای خود را خلق می کنید

شاید بزرگ ترین کشف در تاریخ انسانی قدرت ذهن شماست که تقریبا تمامی جنبه های زندگی شما را خلق می کند. آنچه را که در پیرامون خود در این دنیای ساخته و پرداخته انسانها می بینید، درذهن کسی به شکل یک ایده یا نقطه نظر شروع شد و بعد تبدیل به واقعیت گردید. همه چیز زندگی شما به شکل یک اندیشه، یک‌آرزو، یک خواسته یا امیدو یا به شکل یک رؤیا شروع شده است. شما افکار خلاق دارید. افکار شما دنیایتان و همه اتفاقات زندگی تان را شکل می دهند.
همه ادیان، همه فلسفه ها، متافیزیکها، روانشناسیها به یک نکته اشاره کرده اند و ان اینکه: به آنچه بیشتر بیندیشید، همان می شود. دنیای بیرون شما در نهایت بازتابی از دنیای درون شماست و آنچه را که فکر می کنید، به شما منعکس می کند. به هرچه پیوسته فکر کنیدف صورت حقیقت پیدا می کند.
از هزاران انسان موفق پرسیده اند که اغلب اوقات به چه فکر می کنند. بیشترین جواب آنها این است که به خواسته هایشان فکر می کنند و اینکه چگونه به این خواسته های خود برسند.
ناموفقها و ناخشنودها اغلب درباره آنچه نمی خواهند فکر می کنند و حرف می زنند. درباره مسائل و نگرانیهایشان حرف می زنند و گناه ناکامیهایشان را به گردن دیگران می اندازند. اما موفقها پیوسته درباره هدفهای مورد نظرشان فکر می کنن و درباره آن حرف می زنند. آنها به آنچه بیش از هر چیز می خواهند فکر می کنند ودرباره اش حرف می زنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + سه =