دستیابی به قدرت درونی

ما با این دارایی ارزشمند متولد شده ایم. این بزرگ ترین موهبتی است که پروردگار جهان ارزانی ما کرده است. این چیزی است که برای تحقق خواسته های ما ضرورت دارد.

این خرد درون ناشی از ثبت افکار، کلمات، احساسات، اعمال و تاثیراتی است که در زندگی در معرض آن قرار گرفته ایم. این قدرتمندترین کامپیوتری است که وجود دارد. بی وقفه کار می کند، معدن طلایی از اطلاعات است.

اگر این را درک کنید و اگر بکوشید که به این مرکز قدرت درون خود دستیابی پیدا کنید، اعجاب انگیزترین بخش درون خود را فعال کرده اید.

مرکز قدرت، قدرتمند است زیرا از توانایی حیرت انگیزی برای به فعل درآوردن ارتعاشات مثبتی که فرصت های مناسب را برای شما خلق می کند برخوردار است، به شما راه حل های بدیع برای گرفتن تصمیمات دشوار می دهد. از این بیشتر به شما امکان می دهد به شخصیتی که می خواهید تبدیل شوید.

برای دسترسی به خرد درون قبل از هر چیز باید وجود و حضور آنرا در خود تصدیق کنید. این چیزی است که در عمق وجود شما جای دارد و تنها در صورتیکه بخواهید می توانید به آن دسترسی پیدا کنید، که این مستلزم تلاشی منظم است. باور به خویشتن و اطمینان کامل از اینکه می توانید به آن به عنوان دوستی راستین و صدیق ارتباط برقرار کنید شروط لازم دسترسی به این منبع قدرت هستند. می توانید در حال نیایش و یا مراقبه، وقتی همه افکار مزاحم را از ذهن خود بیرون می ریزید به این مرکز قدرت خود دست یابید. وقتی ذهنتان به طور کامل در حالت آرام قرار گرفت جواب به همه ی سئوالات خود را می یابید. با نیایش و مراقبه منظم برقراری ارتباط با فراست درون ساده تر می شود. برخی از مذاهب معتقدند که این فراست درون حضور خداوند در وجود انسان است. صدایی که می شنویم همان صدای خداوند است که با ما ارتباط برقرار می کند. بدون توجه به نظام اعتقادی خود حضور آنرا تصدیق کنید و باور داشته باشید که برای هدایت ما در زندگی به وجود آمده است. ما هرگز تنها و به حال خود رها شده نیستیم.

از تصدیق های مثبت برای برقراری ارتباط با مرکز قدرت خود استفاده کنید. دیری نمی پاید که پاسخ به درخواست های خود را می شنوید، شاید هم اتفاقاتی روی دهند که شما را به هدفتان نزدیک تر کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 10 =