دانش کسب ثروت

ثروتمندی دانش خودش را دارد. دانشی که همچون علم جبر و ریاضی بسیار دقیق است. قوانینی وجود دارد که برمراحل کسب ثروت حکمفرمائی می کند و به محض اینکه فرد این دانش ها را فرا گرفت و از آنها تبعیت نمود به طور یقین ثروتمند خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + هفت =