حق ثروتمندی

مطالب فراوانی در تمجید از فقر بیان شده است، اما این واقعیت همچنان پابرجاست که امکان زندگی واقعی یا موفق بدون وجود ثروت غیر ممکن است. کسی نمی تواند به نهایت استعداد یا رشد روحیش بدون برخورداری از مال فراوان دست یابد.
برای شکوفایی روح و استعداد لازم است تا ما از ابزارهای فراوانی استفاده کنیم و مهیا شدن این ابزارها بدون پول میسر نیست.
انسان با بهره وری از وسایل و تجهیزات است که جسم، ذهن و روح خود را رشد می دهد. جامعه طوری سازمان یافته که ما بدون پول نمی توانیم مالک چیزی شویم. بنابراین اساس تمام پیشرفت ها باید براصول دانش کسب ثروت بنا شود.
هدف از زیستن پیشرفت است و هرآنچه که حیات دارد، حقی محروم نشدنی برای پیشرفتی دارد که شایسته دستیابی به آن است. حق یک شخص برای زندگی به این مفهوم است که او حق استفاده ای نامحدود از تمام وسایل مورد نیاز برای شکوفایی کامل جسمی، روحی و ذهنیش را دارد.
«او محق است تا ثروتمند باشد!»
برای کسب ثروت، راضی شدن به مبلغی ناچیز کافی نیست. هیچ کس حق ندارد در صورتی که شایسته لذت بردن و استفاده از ثروتی بیشتر است، به کم بسنده کند. هدف طبیعت پیشرفت و ترقی در زندگی است و تمام آنانی که توانائی این کار را دارند، باید در دستیابی به توانگری مالی، قدرت و زیبایی بخشیدن به زندگی، همکاری نمایند.
رضایت به کم گناه است!
شخصی که مالک تمام آرزوهایش می شود، لیاقتش برای زیستن بالاست. البته مشخص است افرادی که پول ندارند، نمی توانند تمام آنچه را که آرزویش را دارند به دست آورند. زندگی جوامع کنونی بسیار پیشرفته و پیچیده شده است. طوری که حتی افراد عادی نیز برای هماهنگ زیستن نیاز مند مقادیر فراوانی ثروت هستند. هرشخصی به طور ذاتی تمایل دارد تا تمام وسایل و تجهیزات موجود را در تملک خود داشته باشد. این میل برای تحقق خواسته های ذاتی در بشر فطریست و ما نمی توانیم به خواسته هایمان برسیم مگر آنکه به انچه که خواهان آنیم، دست یابیم.
موفقیت در زندگی تبدیل به آنچه که می خواهید، می شود و شما تنها با استفاده از ابزار می توانید به خواسته ی خود برسید و استفاده از این ابزار تنها زمانی برای شما میسر است که پول کافی و زیاد برای خرید آنها در اختیار داشته باشید و برای درک این مطلب دانش کسب ثروت ضروری ترین علم به شمار می آید.
هیچ مشکلی در رابطه با ثروتمند شدن وجود ندارد. آرزو برای ثروتمندی خواسته ای برای غنی تر شدن و برکت بیشتر به زندگی است که آرزوئی قابل ستایش می باشد. افرادی که تمایل به داشتن پول کافی ندارند طبیعی نیستند. فردی که آرزو ندارد تا پول کافی برای خریدن تمام آن چیزهائی که دوست دارد در اختیارداشته باشد غیر طبیعی است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − دوازده =