تنها راه کمک به فقرا ثروتمند شدن خودتان هست

به این دلیل که باورهای شما توسط مشاهدات و اندیشه هایتان شکل می گیرند بسیار مهم است که از آنچه به آن توجه دارید در نهایت دقت مراقبت به عمل آورید. و در این جاست که اراده به کار می آید زیرا به واسطه اراده است که شما تعیین می کنید توجهتان را به چه چیز معطوف سازید.
اگر خواستار کسب ثروت هستید نباید به مطالعه ی فقر بپردازید. هیچ چیزی با اندیشیدن به متضادش هستی نمی یابد. هرگز با اندیشیدن به بیماری سالم نخواهید شد، نیکوکاری با اندیشه گناه ترویج نخواهد یافت و هرگز هیچ کس با اندیشه ی فقر ثروتمند نخواهد شد.
درمورد فقر نه صحبت کنید نه تحقیق و نه خودتان را نگران آن سازید. تنها دلواپسی تان علاج فقر باشد. البته منظورم این نیست که سنگدل یا نامهربان شوید و از شنیدن صدای فقرا بپرهیزید. بلکه منظورم این است که از قلع و قمع فقر تحت شیوه های قراردادی اجتناب کنید. برفقر غلبه کنید و ثروتمند شوید که این بهترین شیوه کمک به فقراست.شما نمی توانید تصویری که ثروتمندتان می کند را در ذهنتان داشته باشید در صورتی که ذهنتان با تصاویری از فقر ومشکلات همراه با آن پر شده است. حتی از خواندن متون افسرده کننده ای که ذهن شما را دچار عذاب و رنج می کند پرهیز کنید.
عامل دورکننده فقر نه تصویری از فقر در ذهن داشتن که داشتن تصویری از ثروت و فراوانی در ذهن فقرا است. فقر را نمی توان با افزایش شمار ثروتمندانی که به فقر می اندیشند ریشه کن کرد، بلکه با بالابردن تعداد فقیرانی که به هدف و ایمان در پی کسب ثروت هستند فقر قلع و قمع می شود.
فقرا نیازمند آنند که الهام بگیرند. شما با دادن قرصی نان به آنها به ادامه ی بدبختی شان دامن می زنید یا سرگرمی به آنها می دهید که برای ساعتی بدبختی خود را به دست فراموشی بسپارند. اما با الهام دادن به آنها می توانید آنان را از بیچارگی و نکبت رهائی بخشید. اگر قصد دارید به فقرا کمک کنید به آنها توضیح دهید که می توانند ثروتمند شوند. و با ثروتمند شدن خودتان آنرا برایشان به اثبات برسانید.
شما موظفید که برثروتمند شدن دنیا فکر کنید. به ثروتی که دنیا به جای فقر به آن دست خواهد یافت فکرکنید و به ذهن خود بسپارید. تنها روشی که از طریق آن می توانید به ثروتمند شدن دنیا کمک کنید، ثروتمند شدن خودتان از طریق متدهای خلاقانه و نه رقابتی می باشد.
به جای صحبت کردن از فقرا، از کسانی صحبت کنید که ثروتمند شده اند تا از این طریق بتوانید به خود و سایرین الهام ببخشید و راهی را برای خروج از مخمصه فقر جستجو کنید. در پی کسب ثروت بودن از طریق رقابت، تلاشی است بدون نظر گرفتن پروردگار جهت برتری یافتن برسایرین، اما آنگاه که به ذهن خلاق پناه می بریم همه چیز تغییر می کند.
همه چیز به شیوه ای عظیم امکان تحقق می یابد و به این دلیل که با استفاده از ابراز ما توانائی بسیاری از کارها را داریم کسب ثروت عامل خدمت و تلاشی بزرگ منشانه خواهد شد. بسیاری فقیر می مانند زیرا این واقعیت که آنها نیز می توانند ثروتمند شوند را نادیده می گیرند. و البته می توان این درس را به آنها از طریق تأثیر پذیری که خودمان می گیریم آموزش دهیم. برخی دیگر نیز به این دلیل فقیر می مانند:
با وجودی که حس می کنند راهی جهت رهائی از این مخمصه وجوددارد، اما به دلیل سستی عقلانیت شان که مانع از به کار بردن تلاش های لازم ذهنی جهت یافتن راهی برای خروج از این بن بست نمی یابند.
یکی دیگر از دلایل فقر این است: درحالی که عده ای تصوری از اعتقاد به کسب ثروت را دارند، اما با فرو رفتن در باتلاق و سردرگمی در هزارتوی تئوری راه خود را گم می کنند. آنها مخلوطی از سیستم های بسیاری را امتحان می کنند و در همه ی آنها شکست را متحمل می شوند. باردیگر تأکید می کنم که بهترین راه نجات تمام این گروه ها، تأثیر پذیری شخصی خودتان از این دانش و نشان دادن آن به آنها است. ارزش هر ذره از این اقدامات، معادل میلیون ها تئوری می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − نه =