ایجاد یک شخصیت برنده

Little boy smiling with a golden trophy

منظور از افزایش اطلاع از حرمت نفس تبدیل شدن به انسانی مثبت تر و رسیدن به اعتماد به نفس بیشتر است. این تا حدود زیاد به ما کمک می کند تا از خود انسانی خلق کنیم که با دیگران راحت تر بجوشد و متقابلاً به دیگران امکان بدهد که با او راحت تر برخورد کنند.

حرمت نفس بیشتر تولید افکار، احساسات و اعمال مثبت می کند. دوست داشتن و پذیرفتن خویشتن به ما امکان می دهد تا دیگران را بدون قید و شرط دوست بداریم. تنها زمانی که با خود راحت باشیم می توانیم برخوردار از سخاوت دیگران را به همان شکلی که هستند بپذیریم. این در ما نگرش و تلقی شکیبایی، پذیرفتن و برخورد غیر داوری کننده با جهان ایجاد می کند. از آن مهم تر به ما امکان می دهد تا جنبه های خوب و روشن اشخاص را ببینیم و با کلمات تمجیدآمیز، با تشویق و با پذیرش در برخورد با دیگران سخاوت به خرج دهیم.

این ها کلماتی کلیدی برای ایجاد شخصیت برنده و نگرش مثبت هستند تا دیگران را به پذیرفتن ما تشویق کند، تا اسبابی فراهم سازد تا در شادی ها و دشواری های آنها سهیم شویم. اگر در برخورد با دیگران از چنین نگرش مثبتی استفاده کنیم، آنها نیز به این تمایل پیدا می کنند تا لحظات شاد زندگیشان را با ما سهیم شوند و متقابلاً بخواهند تا در سختی های زندگی یار و یاورشان باشیم.

فضیلت دوستانه بودن، دوستدار و علاقمند، صمیمی و متوجه بودن به راحتی و بدون اینکه به تلاشی احتیاج باشد عاید می شود. تصویر ذهنی مثبتی که از خود فرافکن می کنیم در محاصره ارتعاشات مثبت اثر گذار می شود. اگر دارای یک شخصیت برنده باشیم مناسبات مثبت را به زندگی خود جلب می کنیم.

اگر با مشکلات شخصیتی روبرو هستید به درون خود نگاه کنید. قبل از هر کار به حرمت نفس خود بپردازید. بیاموزید که راحت تر و آرام تر و در برخورد با دیگران گشاده تر باشید. بیاموزید که همه روزه خود را بیشتر از روزهای قبل دوست بدارید. با خود مهربان باشید. تنها وقتی خود را دوست بدارید می توانید دیگران را هم دوست داشته باشید. وقتی در خود شخصیت برنده را ایجاد می کنید، طبیعتاً دیگران را چونان مغناطیسی به خود جلب خواهید کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + ده =